"Η λύση για την συντήρηση της μηχανογράφησης σας... όχι την κατάψυξη της"

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας!
Υπενθυμίζουμε για τους νέους πελάτες των απλών (non-clustered) υπηρεσιών hosting
ότι μπορούν να εισέλθουν στα διαχειριστικά menu του νέου μας server VPS8
χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:


https://vps8.spacehost.gr:8080

Πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση!